Welkom bij Implisoft

Van Tipp-ex tot zelfroosteren

Ze zijn er nog in de zorgsector: werkroosters op papier met kleurtjes en hier en daar een laagje Tipp-Ex. Het rooster kan wel  degelijk uit een geavanceerd softwaresysteem komen, maar dit wordt vervolgens afgedrukt en handmatig bijgewerkt. Pas wanneer moderne zaken als LEAN- management, een nieuwe visie op het HR beleid, of meer zelfstandigheid bij de medewerkers worden toegepast, wordt vaak duidelijk hoe zaken georganiseerd zijn en hoe beperkt de systemen gebruikt worden.

Lees meer

Healthcheck planning

Bij veel bedrijven en instellingen is het noodzakelijk om de planprocessen drastisch te innoveren en af te stemmen op de huidige en toekomstige informatiebehoefte van zowel werknemers als werkgevers. Veel tijd gaat verloren met het registreren en vastleggen van mutaties in het rooster, zoals verlofaanvragen, ruilingen en tijdsregistraties. Daarnaast, in het licht van een gezonde bedrijfsvoering waar management en directie willen beschikken over een actueel beeld inzake begrootte inzet versus gerealiseerde inzet laten de in gebruik zijnde systemen vaak te wensen over.

Lees meer

Zorgmatching

Ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en revalidatiecentra werken vaak samen vanuit zorgnetwerken om de (keten)zorg zo efficiënt mogelijk in een regio rondom patiënten en cliënten te organiseren. Onder de druk van enerzijds de bezuinigingen en anderzijds de toenemende vraag naar zorg blijft het een kunst om steeds maar weer de juiste medewerker, op de juiste plaats en op de juiste tijd haar of zijn werk te laten verrichten. Verstoringen door ziekte of pieken in de zorgvraag worden vaak opgelost middels inhuur van ZZP’ers of uitzendkrachten, ergo er wordt geen gebruik gemaakt van het bestaande zorgnetwerk.

Lees meer