Zorgmatching

samenwerken in een regionale flexibele schil


Zorginstellingen

Ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en revalidatiecentra werken vaak samen vanuit zorgnetwerken om de (keten)zorg zo efficiënt mogelijk in een regio rondom patiënten en cliënten te organiseren. Onder de druk van enerzijds de bezuinigingen en anderzijds de toenemende vraag naar zorg blijft het een kunst om steeds maar weer de juiste medewerker, op de juiste plaats en op de juiste tijd haar of zijn werk te laten verrichten. Verstoringen door ziekte of pieken in de zorgvraag worden vaak opgelost middels inhuur van ZZP’ers of uitzendkrachten, ergo er wordt geen gebruik gemaakt van het bestaande zorgnetwerk.Zorg voor Zorg

Om wel op een efficiënte wijze gebruik te kunnen maken van het bestaande zorgnetwerk heeft Capteur samen met Implisoft een digitaal platform ontwikkeld waar vraag en aanbod samenkomen. Medewerkers en/of instellingen kunnen hun tijdelijke of extra beschikbaarheid aangeven en beschikbaar stellen voor het zorgnetwerk. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat een verplegende of een verzorgende uit de wijkzorg tijdelijk zijn of haar werkzaamheden verricht op een verpleegafdeling in het ziekenhuis of in een verpleeghuis of vice versa. Op deze wijze hoeven slechts de loonkosten periodiek onderling verrekend te worden.


Het digitale platform ‘Zorgmatching’ van Capteur is door Microsoft omarmt als representatieve Case Study voor het succesvol toepassen van Azure Search en Azure SQL Database. De onderliggende technologie werd al eerder gebruikt voor de realisatie van o.a. vacaturesites en detachering bureaus.